Hizmetlerimiz

Arsago ile hayallerinize ve geleceğe yatırım yapın

Arsa, gayrimenkulün ham maddesi, diğer bir ifadeyle temel taşıdır. Tüm gayrimenkuller aslında bir arsa üzerine kuruludur. Dolayısıyla arsa olmadan gayrimenkulden söz edemeyiz. Arsa, üretimi olmayan tek varlıktır. Arzı sınırlı, talebi ise yüksektir. Bu da onu değerli kılmakta, hatta en güvenilir yatırım araçlarından biri haline dönüştürmektedir.

Hizmetlerimiz; arsa projelendirme, yatırım danışmanlığı, arsa alış ve satış hizmetleri olarak üç ana başlıktadır. 

Arsa Projelendirmesi

Arsa sahipleri için ücretsiz ekspertiz hizmeti ile değerleme yapıyor, hedeflerine bir adım daha yaklaşmaları için inovatif yaklaşımlar sunuyoruz. Planlamacılar, mimarlar ve mühendislerden oluşan yetkin ve tecrübeli ekibimizle; fizibilite çalışmaları ve piyasa analizleri ile konsept geliştiriyor, gerekli altyapıları oluşturarak arsa parselasyonu ve projelendirilmesi konularında mevzuata uygun çözümler üretiyoruz. Tüm projelerimizde müstakil kullanımlı, kooperatif ve planlaması yapılmış hisseli olmak üzere üç tip arsa modeli ile hizmet veriyoruz.

Müstakil Kullanımlı Arsa

Müstakil tapu; bir gayrimenkul üzerindeki tam sahiplik durumunu gösteren tapu türüdür. Özetle, kadastral sınırların belli olduğu bir arazi veya arsa üzerinde, tek bir kişiye ait tapu bulunması durumudur. Burada müstakil tapu sahibi söz konusu kişinin gerçek kişi olması zorunluluğu yoktur. Özel tüzel kişiler, şirketler ve kamu kuruluşlarının bir gayrimenkul üzerindeki sahipliği müstakil tapuda gösterilebilir.

Müstakil tapu imarlı ya da imarsız olabilir. İmarlı arsa, üzerine yapı yapılmasına izin verilen arsa türüdür. İmarsız arsa ise tarla, bağ, bahçe vb. vasıflarda olabilir. Örneğin, tapu üzerinde “arsa” yazıyorsa imarlı arsa, “tarla” yazıyorsa imarsız arsa demektir.

Lapseki Villa Arsaları, Arsago'nun üretmiş ve satışını tamamlamış olduğu müstakil kullanımlı arsa modeli için bir örnektir.

Kooperatif Modeliyle Arsa

Kooperatif, mikro yatırımcıların müşterek bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle oluşturulan ve demokratik bir işletme yoluyla tüm süreçlerin kontrol edildiği kolektif yapılara denir. Kooperatif modeli sayesinde küçük bütçelerle dahi yatırım yapılabilmekte ve en uygun koşullarda arsa ve arazi sahibi olunabilmektedir.

Kooperatif arazilerine ait tapular özel kişiler adına değil, kooperatif tüzel kişiliği adına tanzim olunur. Her ortak sahip olduğu pay miktarınca tapulu kooperatif arazisinin gerçek sahiplerinden birisidir ve çerçevesi Kooperatifler Kanunu ile çizilmiş olan ortaklık hakları vardır. Buna göre ortaklık hakları, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 18.Madde esasları dahilinde “Ortaklık Pay Senedi” ile temsil olunur.

Ortaklık pay senedi; kooperatifler kanunu ile yasal güvence altına alınmış, hukuki bir belge niteliğindedir.

Kooperatif modelinde kullanılan "Ortaklık Pay Senedi", sizin sahiplik durumunuzu gösteren kooperatif hissesidir. Kooperatif, arazinin sahibidir ve tapu kooperatif adınadır. Siz de kooperatiften edindiğiniz hisse oranında kooperatife ortak sayılır ve arsa sahibi olursunuz.

Kooperatif hisse devirleri noter onaylı satış sözleşmesi ile yapılmaktadır. Sonrasında tüm hisse sahipleri e-devlet sistemi üzerinden kooperatif üyeliklerini ve tapu kayıtlarını görebilmektedirler. Ayrıca kooperatif üyeliği uzun vadeli düşünüldüğünde varislere devredilebilmektedir.

Özellikle yüksek yüzölçümlerinde arsaya sahip olan mülk sahipleri, toplam yatırım bütçesinin de büyüklüğünden dolayı arsalarını satmak istediklerinde zorluk çekerler. Bilindiği üzere, yüzölçümü küçüldükçe birim başı fiyat artar. Dolayısıyla yüksek hacimli arsalar, projelendirilip daha düşük yüzölçümlerinde satıldığında hem daha hızlı hem de daha yüksek fiyattan alıcı bulabilirler. Bu da arsa sahipleri açısından çok önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Arsago tüm bu süreçleri uzman kadrosuyla yönetmektedir. Çatalca Örencik Has Bahçe, Köyüm İstanbulKöyüm İzmir, Köyüm Çanakkale, Köyüm Muğla Akyaka ve Köyüm Bursa projeleri kooperatif modelli projelerimize örnektir.

Planlaması Yapılmış Hisse Modeliyle Arsa

Hisseli tapu; bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişilerin adlarının ve sahiplik oranlarının bulunduğu tapu türünün adıdır. Arsa üzerindeki hisse sahiplerinin eşit oranlarda hakkı olabileceği gibi bu oran hisse sahibine göre farklılık gösterebilir. Örneğin 10.000 metrekare bir arsa üzerinde 10 ayrı kişinin 1000'er metrekare hissesi olabileceği gibi aynı arsa üzerine 6 kişinin 1000'er metrekare hissesi, 2'şer kişinin de 2000'er metrekare hissesi olabilir. Hisse sahiplerine ait tüm bu bilgileri tapu üzerinde oran olarak yazılır ve kimin ne kadar alana sahip olduğu bilinir.

Arsago'nun hisseli arsa modelindeki projeleri imarlıdır. Sahip olacağınız arsa üzerine projedeki mimari plana ya da hazırlatacağınız mimari plana uygun konut projenizi yapabilirsiniz. Yapı projesinin başlayabilmesi için, hissedarların bir araya gelip yetkilendirme belgesi vermeleri gereklidir.

Yatırım Danışmanlığı

Yatırımlarınızı en doğru zamanda, en doğru lokasyonda ve en doğru fiyatla yapabilmeniz adına profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ortaya çıkabilecek her türlü riskin en aza indirilmesine destek oluyor, yatırım hedeflerinize ulaşmanız için var gücümüzle çalışıyoruz. Gayrimenkul sektörü hakkında tüm kanun, yönetmelik, yasa vb. kuralları kapsayacak şekilde sizleri yönlendiriyor, finansal süreçleri takip ediyoruz.

Yaşam ya da yatırım amacıyla Arsago projelerini tercih eden tüm müşterilerimize yatırım danışmanlığı hizmetini ücretsiz sunuyoruz.

Arsa Alış ve Satış Hizmetleri

Arsago; almayı, satmayı veya projelendirmeyi düşündüğünüz arsalarınız için en uygun koşullarda alım, satım ve projelendirme hizmeti sunar. Tüm bu çalışmalarda uzman ekiplerimizin yaptığı ekspertiz çalışmalarından yalnızca şirketimiz sorumlu olup herhangi bir bedel talep edilmemektedir. 

Arsago Instagram'da