Arsago Akademi

Hedefine ulaşma konusunda sürekli gelişime yatırım yapıyoruz.

Arsago Akademi, sürekli gelişimi esas alan,  kurumsal performansa katkı sağlamak, kişilerin (arsago çalışanlarıyla tüm iş ortaklarımızın) bireysel gelişim ve mesleki gelişiminin yanı sıra kariyer planlarına destek olacak belirli bir bilgi, beceri, sosyal davranış veya tutumu oluşturmak ya da geliştirmek maksadıyla kurulmuştur. Diğer bir ifadeyle şirketimiz çalışanları için hazırladığımız kurum içi eğitimleri yine şirketimizdeki eğitim uzmanları aracılığıyla verdiğimiz ya da dışardan aldığımız eğitim hizmetleriyle tamamladığımız eğitim süreçlerini kapsar.

Çalışanlarımıza ve İş Ortaklarımıza Değer Veriyoruz

Eğitimlerimizin değeri ve önemi çalışanlarımızın performans ve hizmet odaklılığının dışında ekip arkadaşlarımızın bireysel olarak gelişimleri bakımından fevkalade önem arz ettiğini biliyoruz. Temel değerlerimiz arasında yer alan “Sürekli Gelişim” ilkemizin bir çıktısı niteliğindeki Arsago Akademi çalışan memnuniyetini sağlamada da önemli bir misyon yerine getirdiğini görüyoruz.

Eğitim planlamalarını yaparken çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını analiz ediyor, süreci beş aşamada takip ederek yönetiyoruz; Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme.

Arsago Akademi Eğitimleri;

  • Kurum içi ve dışı eğitimler,

  • Online eğitimler,

  • Mesleki eğitimler,

  • Sertifikalı uzmanlık eğitimleri,

  • Kişisel gelişim eğitimleri,

  • Yeni mezun eğitim ve programları,

  • Yönetici eğitim programları.

Gayrimenkul yatırım danışmanları, Arsago Akademi 'de aldıkları eğitimler sonrası yapılacak arsa yatırımlarının ne gibi faydalar sağlayacağını öngörerek yatırımcılara önerilerde bulunan ve ortaya çıkabilecek her türlü riski en aza indirgemeye çalışan iletişim becerileri güçlü, deneyimli kişilerdir. Programımıza katılan iş ortağı yatırım danışmanlarımız arsa yatırımı ve projelendirmelerinin alım ve satım işlemleriyle ilgilenirler. Arsago, bünyesindeki yatırım danışmanlarının arsa yatırım projelerini (yaşam bahçeleri, daire getirili ve müstakil tapulu imarlı) şirketin portföyündeki müşterilere sunma imkanı bulurlar. İş ortağı programındaki yatırım danışmanlarımız Arsago'nun yarattığı reklam ve pazarlama çıktılarını kullanarak projelerin sunumlarını sürekli geliştirdikleri kendi portföylerine arz ederler.

 

Arsago Instagram'da