Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Başarı hikayemizi “yeni nesil arsa” mottosuyla başlarken dünyamızın ve insanlığın bir kırılma noktasında olduğunu da bilerek temel değerlerimizle de fevkalade örtüşen sürdürülebilirlik ilkelerimizi hayatımızın ve işimizin ayrılmaz bir parçası haine getirmeliydik. Dünyamızın ve insanların karşılaştıkları problemlerin çözümü için yeni bir bakış açısına ihtiyacımız vardı. Geleneksel iş yapma metotlarının sürdürerek gelecekte var olmamız mümkün değildi. Yarınlarda var olmak için bugünden belirleyici olduk ve  olmaya devam edeceğiz.

Yalnızca dijital dönüşüm ve inovasyon alanında değil bilhassa gezegenimizin iyileşmesine, insanlığın gelişimine ve geleceğimizin inşasına katkı sağlamak maksadıyla şirketimizin ve projelerimizin yol haritasını hazırladık.

Diğer bir ifadeyle; değerlerimizi ve ortak kültürümüzü geleceğe taşımak için işimize ve çevremize sürekli yatırım yapıyor, sürdürülebilirlik için sorumluluk alıyoruz. Sorumluluğumuzu ve sürdürülebilirlik politikamızı dört ana başlıkta topladık.

Fotoğraf: Zbynek Burival

DÜNYAMIZ ve

KAYNAKLARIMIZ...

Dünyamız üzerinde olumlu bir etki yaratmak, kaynaklarımızı gereksiz yere tüketmemek için tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini hesaplıyor, doğamıza ve kaynaklarımıza zarar verecek uygulamalardan kaçınıyoruz.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak maksadıyla yaptığımız her işin %100 çevreyle uyumlu olmasına özen gösteriyoruz.

GELECEĞİMİZ...

İklim değişikliğiyle mücadelede öncü olmak, en temel kaynağımız olan toprağın varlığını ve sağlığını korumak için onarıcı ve geliştirici uygulamaları hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Tüm projelerimizde çevreyi ve kaynaklarımızı koruyor, döngüsel modeller benimsiyor ve “her proje bir orman” mottosuyla geleceğe nefes, yarınlara umut oluyoruz.

Fotoğraf: Robert Collins

Fotoğraf: Zbynek Burival

İNSAN ve

TOPLUMUMUZ...

Sürdürülebilir toplumsal kalkınmanın ancak insanla mümkün olduğunu biliyoruz. İnsan ve insan emeği her şeyin özüdür. İstihdam, iş sağlığı, güvenlik, çeşitlilik ve fırsat eşitliği en temel ilkelerimiz arasında olup, sürekli iyileştirme ve eğitim önceliklerimizdir. Elde ettiğimiz ekonomik faydayı toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla çalışırken tüm paydaşlarımızın refahına odaklanıyoruz.

Temel değerlerimizden ödün vermeden, tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimizle azimli ve kararlı çalışarak ortak hedeflerimiz için birlikte çalışıyoruz.

İŞİMİZ ve

DEĞERLERİMİZ...

Sorumlu bir şirket olmak bizim temelimizdir. Hizmet verdiğimiz veya sağladığımız taraflarla iş ahlakını esas alarak işlerimizi yapar ve bu konuda asla taviz vermeyiz. Davranış kurallarımız ve yönergelerimiz, uyumluluğun önemi konusunda tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. 

Temel değerlerimiz ve davranış kurallarımız, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini tanımlayan belgedir.

Fotoğraf: Jed Owen

Arsago Instagram'da